Varför oss

Att köpa naturliga ädelstenar har mycket gemensamt med att köpa äkta konst. Förfalskningar är utbredda och uppträder i alla skepnader. Många rubiner som produceras idag har fått sina sprickor fyllda med glas, ofta utan kundens kännedom. Vi tar sådant på största allvar och följer en rigorös policy för äkthet och behandlingar. Som medlemmar i Sveriges gemmologiska riksförening arbetar vi för spridning av kunskap. Liksom du sällan får äkta vara om du köper en Van Gogh på ett turiststråk eller internetmarknad, så är risken stor att en ädelsten du köper inte är vad du tror. Ofta handlar det inte om rena förfalskningar, utan snarare att stenen har blivit behandlad med kemikalier eller utsatt för strålning på ett sätt som inte redovisas för dig som kund. Somliga av dessa behandlingar kan få konsekvenser; rubiner vars sprickor fyllts med glas riskerar att spricka vid infattning, och de flesta rökfärgade topaser förlorar sin färg i dagsljus på grund av att de blivit bestrålade.

Varje ädelsten ett av naturens egna konstverk. Och till skillnad från diamanter, där det oftast går att hitta identiska exemplar, är en naturlig färgsten unik.

Det är lätt att förstå att diamanten blivit populär när man ser briljanter i en lokal smyckesbutik. Så mycket handlar om slipning. Diamanter är inte särskilt ovanliga, men de slipas för att gnistra, medan de färgstenar vi dagligen ser ofta är av låg kvalitet, slipade utan tanke på briljans. Det gör att få har sett hur vackra färgstenar kan te sig i ett smycke.

Vi vill att en färgsten ska göra dig förstummad. Vi tummar därför inte på slipkvalitet och polering, och precisionsslipar många av våra ädelstenar. Betydligt mer råmaterial måste offras, men vi vet att en välslipad ädelsten är något att hålla av livet ut.

Det är därför med stolthet vi presenterar en unik del av vårt sortiment; smyckestenar individuellt precisionsslipade för hand av svenska hantverkare, där varje råsten valts ut med omsorg. Bland dessa smyckestenar finner du unika material med unik design, och varje råsten har förädlats till perfektion genom ett tidskrävande hantverk.