Att handla hos oss

Vårt mål är att vara en pålitlig partner

I handeln med de mest romantiska av naturens skapelser är det desto viktigare att vara rättfram och ärlig.

I Ädelstensgruppens beskrivningar hittar du inga förskönande ord såsom ”fantastisk kvalitet” eller ”duvblodsröd”, eller försök att dölja behandlingar som använts för att förbättra kvalitet och/eller utseende.

Vi har lagt stor möda på att utarbeta klar och objektiv bedömning av klarhet, färg och behandlingar tillsammans med objektiv fotografering.

Våra varor

Vi handlar uteslutande med ädelstenar av naturligt ursprung, och tillhandahåller ej synteter eller imitationer.

Leverans

Leveranser sänds med rekommenderat brev via svenska posten.

Om inte annan information givits adderas fraktkostnad à 65 kronor till varje beställning inom Norden, oavsett antal varor i beställningen.

Ädelstensgruppens varudatabas hålls uppdaterad, och vanligen kan en tillgänglig vara skickas inom 48 timmar. Den totala leveranstiden inom Sverige är i regel 3-5 arbetsdagar, inom övriga Norden något längre.

Du kan följa statusen för beställningar via ditt konto på Ädelstensgruppen.se. När beställningen är skickad får du ett e-postmeddelande, och beställningens status uppdateras på ditt konto.

Betalning

Betalning sker via faktura som antingen bifogas din leverans, eller sänds separat till din fakturaadress. Fakturan kan skicka ett antal dagar efter beställda varor. Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum.

Ädelstensgruppen förbehåller sig rätten att fakturera i förskott om kunden inte nått tillräcklig kreditvärdighet eller av annan orsak.

Tänk på att priser, till exempel på varor i din ännu icke beställda varukorg, kan ändras utan varsel. Vi reserverar oss även för felskrivningar på hemsidan såväl som i övrig skriftlig information.

Retur och ångerrätt

Om du inte skulle vara nöjd utfärdar vi full återbetalning för varan. Detta görs genom kreditnota på fakturans fulla belopp, med avdrag för fraktkostnader.

Varan skall återsändas i oförändrat skick inom 14 dagar från leveransdatum, med rekommenderat brev, till

Ädelstensgruppen
Fack 1215, Kristinehöjdsgatan 9A
412 82 Göteborg

eller annan av oss specificerad adress.

Vi utfärdar kreditnota så fort din retur inspekterats. Kontakta oss gärna före återsändning för smidig behandling.

För varor som producerats eller modifierats utifrån kundens specificerade instruktioner (t.ex. mått) lämnas returrätt bara om varorna uppvisar brister eller avvikelser i förhållande till specifikationerna.

Garanti

Från leveransdatum har du lagstadgad 14 dagars returrätt med full återbetalning.

Alla ädelstenar vi tillhandahåller omfattas även av en äkthetsgaranti. Det innebär att vi inom 5 år från leveransdatum återbetalar det fulla inköpspriset tillsammans med laboratoriekostnader (inklusive omkostnader) om det skulle visa sig att vår information gällande äkthet eller behandling varit felaktig. Garantin är applicerbar för alla typer av imitationer och synteter, samt behandlingar då dessa har betydelsefull negativ påverkan på ädelstenens värde. Originalfakturan bör uppvisas i samband med återbetalning.

Vi vet att du som guldsmed borgar för dina smyckens kvalitet inför dina kunder, varför det krävs att du kan känna full trygghet med kvaliteten hos alla smyckets råvaror, däribland ädelstenar. Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer, och varje sten inspekteras vid inköp för att ytterligare minska risken för felidentifiering. Råder osäkerhet kring äkthet låter vi externa gemmologer eller gemmologiska laboratorier bekräfta vår bedömning.

Ansvar

Vi kan inte hållas ekonomiskt ansvariga för skador på som uppkommer vid hantering efter slutförd leverans, såsom frakturer eller skador som uppstår vid infattning.

Säkerhet och integritet

Riskerna vid nätbaserade betalningstransaktioner undviker du hos oss, eftersom alla varor och tjänster faktureras. Fakturan innehåller fakturanummer/OCR-nummer som du vid osäkerhet kan verifiera med oss.

De uppgifter om firma och kontaktperson som anges vid registrering hålls konfidentiella och kommer inte någon tredjepart, i form av annat företag eller register, till känna.

Ädelstensgruppen tar kreditupplysningar vid behov, eftersom betalningar till oss sker via faktura. Utfallet av upplysningen påverkar inte på något vis din möjlighet att vara kund hos Ädelstensgruppen, utan avgör endast om betalning sker via sedvanlig faktura eller förskottsfaktura. Kreditupplysningar delas inte med tredjepart.